.

Hospodaříme na půdě, která nám byla propůjčena našimi potomky.
Pracujeme v přírodě s pokorou a úctou. Pěstujeme révu, která roste v živé zemi.
Učíme révu starat se samu o sebe a plodit hrozny, v nichž je ukryta krev naší země, slzy slunce, pot a starost vinařova.