Potvrzení věku

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Potvrďte prosím, že Vám již bylo 18 let.

Potvrzuji Odejít

Obchodní podmínky

Účinné od 14. 4. 2023

Internetový obchod na adrese www.cacik.cz provozuje podnikatelka Zdena Čačíková, se sídlem 691 10, Kobylí 832, IČO 05024480, DIČ CZ8058124074 zapsaná v živnostenském rejstříku. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu vinocacik@gmail.com nebo telefonu 776 286 463.

Pojmy používané v těchto obchodních podmínkách

V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

 • My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Zdena Čačíková, se sídlem 691 10, Kobylí 832, IČO 05024480, DIČ  CZ8058124074 zapsaná v živnostenském rejstříku.
 • Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
  • Spotřebitel, kterým je člověk jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, 
  • Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
  • Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese www.cacik.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.
 • E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.
 • Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.
 • Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi.
 • Celková cena, cena zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží.

O obchodních podmínkách obecně

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi a námi, vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu.
 2. Obchodní podmínky a Smlouvy jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si nedohodneme jazyk jiný. Smlouvu u nás archivujeme za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 3. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změnu obchodních podmínek Vám oznámíme prostřednictvím našich internetových stránek www.cacik.cz. V Obchodních podmínkách je vždy vyznačeno datum nabytí účinnosti. Předchozí obchodní podmínky jsou dostupné k nahlédnutí na našich webových stránkách www.cacik.cz
 4. V případě dlouhodobé Smlouvy uzavřené k opětovnému plnění, můžete změnu obchodních podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

Jak probíhá nákup zboží v Internetovém obchodě

 1. Prezentace zboží v Internetovém obchodě je pouze informativního charakteru. Nejsme proto povinni ohledně tohoto zboží s Vámi Smlouvu uzavřít.
 2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě.
 3. Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních společností v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.
 4. Do chvíle, než nám objednávku odešlete, můžete objednávku měnit, kontrolovat a upravovat údaje vložené do objednávky.
 5. Náklady, které Vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) hradíte Vy. S objednávkou v internetovém obchodě  a používáním internetového obchodu, ale žádné zvláštní náklady spojené nejsou. 

Jak probíhá objednávka v internetovém obchodě

 1. Objednávané zboží „vložíte“ do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Koupit”; 
 2. Objednávku nám odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY”. Veškeré údaje, které v objednávce uvedete, považujeme za správné. Potvrzujete tak, že jste dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky vyplnili všechny povinné údaje správně a zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY” závazně objednáváte zboží vložené do košíku. Kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“ však spolu ještě neuzavíráme Smlouvu.
 3. Poté, co od Vás obdržíme objednávku, Vám zašleme potvrzení o doručení objednávky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Ani toto potvrzení však není považováno za uzavření Smlouvy.
 4. Při doručení Vaší objednávky Vás máme právo kontaktovat za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce. Pokud to charakter objednávky vyžaduje, můžeme Vás kontaktovat a požadovat Vaši součinnost k uzavření Smlouvy.
 5. K uzavření Smlouvy mezi námi dochází potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky Vám zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
 6. V případě technické poruchy Internetového obchodu, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinace slev způsobující chybné snížení ceny objednávky, nemáme povinnost s Vámi ohledně zboží či služby s takto chybně uvedenou kupní cenou Smlouvu uzavřít a zboží nebo službu Vám dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo jejího zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou). V případě, že by snad v takovém případě došlo k platnému uzavření Smlouvy se zjevně chybně uvedenou kupní cenou, máme právo od této kupní smlouvy odstoupit.

Jak zaplatit

 1. Cenu za zboží a náklady spojené s dopravou můžete uhradit těmito způsoby:
  • při zaslání na dobírku v hotovosti nebo platební kartou v místě vyzvednutí zásilky
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: Comgate
  • bezhotovostně platební kartou
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001768512/2010, vedený u společnosti Fio banka.
  • v hotovosti při osobním převzetí v naší provozovně Kobylí 276, 691 10 
 2. Máte povinnost uhradit nám kupní cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží. 
 3. V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je Celková cena splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je Celková cena splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je máte povinnost uhradit Celkovou cenu společně s uvedeným variabilním symbolem na náš bankovní účet. Váš závazek je splněn okamžikem připsání částky Celkové ceny, náš bankovní účet. 
 5. Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, po Vás nepožadujeme zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhrada Celkové ceny zboží před jeho odesláním není zálohou.
 6. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat,  jestliže se nedohodneme jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží Vás informujeme vždy před odesláním objednávky.
 7. Daňový doklad Vám vyhotovíme až po uhrazení Celkové ceny zboží a doručíme Vám jej na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Můžeme Vám jej také fyzicky předat při osobním vyzvednutí zboží v naší provozovně a/nebo Vám jej zaslat současně se zbožím.

Dodání zboží

 1. Náklady spojené s balením a dodáním zboží podle zvoleného způsobu a typu doručení vždy uvádíme v objednávce a následném potvrzení objednávky. Osobní odběr zpoplatněn není.
 2. Zvolit si můžete následující způsoby dodání:
  • Toptrans
  • Osobní odběr
 3. V případě volby dopravy je z důvodu podmínek dopravce možné dodat pouze zásilku po šesti kusech zboží a jejich násobcích. Při osobním odběru není množství omezeno.
 4. V případě volby dopravy Vám dodáme zboží na adresu, kterou jste v objednávce uvedli. Máte povinnost zboží na uvedené adrese převzít. Pokud tak neučiníte, zboží bude vráceno zpět prodávajícímu. Pokud si následně vyžádáte opakované doručení zboží, máte povinnost zaplatit opakovaně náklady na dopravu.
 5. Při přebírání zboží od přepravce máte povinnost důkladně zkontrolovat zásilku, zda není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud závady na obalu nebo přímo na zboží zjistíte, nemáte povinnost zásilku od přepravce převzít. Máte ale povinnost tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci.
 6. Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabýváte vlastnické právo ke zboží a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží na Vás přechází nebezpečí vzniku škody na zboží.
 7. Zboží Vám dodáme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží předáváme přepravci obvykle do 3 pracovních dnů.
 8. Pokud jste při objednání zboží zvolili osobní převzetí, jste povinni zboží vyzvednout do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. O možnosti vyzvednout zboží osobně Vás budeme informovat v potvrzení objednávky/zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky.
 9. Pokud potřebujete způsob platby nebo způsob a čas dodání zboží změnit, kontaktujte nás E-mailem nebo Telefonem.

Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku se na Vás vztahují, jen pokud jste Spotřebiteli.
 2. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůžete, pokud jste Spotřebiteli, odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  • poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
  • poskytování služeb za úplatu, pokud bylo s plněním započato s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající mu před uzavřením kupní smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření kupní smlouvy s tím, že mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (přizpůsobeno jeho osobním potřebám),
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • neodkladné opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než vyžádaných náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal (obal porušil) a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní zapečetěný obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodání,
  • ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu – datu nebo období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; při plnění za úplatu, pokud byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy a poskytl mu potvrzení.
 3. Pokud se nejedná o případy uvedené v předchozím odstavci, můžete odstoupit od Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.  
 4. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba  (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pokud je objednávka rozdělena (více kusů zboží v rámci jedné objednávky, které jsou dodávány samostatně), popřípadě obsahuje několik částí (nebo položek), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle předchozího odstavce začíná běžet od dodání posledního kusu zboží nebo poslední části (nebo položky) dodávky zboží. V případě pravidelné dodávky zboží po ujednanou dobu lhůta pro odstoupení od Smlouvy běží od dodání první dodávky zboží.
 5. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči nám. Odstoupení od kupní smlouvy nám můžete například zaslat na adresu: 691 10, Kobylí 832 nebo na E-mail. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností. Formulář pro odstoupení od Smlouvy Vám zasíláme současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese Internetového obchodu. Přijetí odstoupení od Smlouvy Vám bezodkladně potvrdíme.
 6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 7. Pokud odstoupíte od Smlouvy podle tohoto článku, vrátíme Vám přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od Smlouvy. Ne však dříve, než nám bude zboží doručeno zpět nebo než nám prokážete, že zboží bylo odesláno na naši adresu – podle toho, co nastane dříve.
 8. Pokud odstoupíte od Smlouvy podle tohoto článku, vrátíte nám zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém jste jej převzali. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkcemi zboží. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno; pokud je to možné, vrátíte zboží také v původním obalu.  Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (zboží je poškozené, použité apod.), máme nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. V takovém případě jsme oprávněni započítat částku za vrácení zboží proti našemu nároku na náhradu za snížení hodnoty zboží.
 9. Je-li v naší nabídce několik možností doručení zboží,  vrátíme Vám při odstoupení od Smlouvy a vrácení zboží vždy částku poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. 
 10. Peněžní prostředky Vám v případě odstoupení od Smlouvy vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, pokud se nedohodneme jinak.
 11. V případě odstoupení od Smlouvy ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, náklady spojené s vrácením zboží jsou uvedeny v sazebníku zde. Jsme také oprávněni započítat částku za vrácení zboží proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny za zboží.
 12. Jestliže jste od nás spolu s objednávkou obdrželi i dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti, a v tom případě jste povinni nám tento dárek vrátit.
 13. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoli až do okamžiku, kdy převezmete zboží, a to i bez uvedení důvodu (zejména v případě vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou).
 14. V případě odstoupení od Smlouvy z naší strany Vás bezodkladně informujeme prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu Vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme se přijali, popřípadě jiným způsobem, který určíte.

Reklamace – jaká jsou práva Vás jako Spotřebitele z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Pro ostatní kupující platí obecná pravidla odpovědnosti za vady uvedená v občanském zákoníku.
 2. Další odstavce tohoto článku se na Vás vztahují, jen pokud jste Spotřebiteli.
 3. Odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména že v době, kdy jste zboží převzali,
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
  • se zboží hodí k účelu,  pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili,
  • je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím.
 4. Vedle ujednaných vlastností odpovídáme též za to, že zboží:
  • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Nejsme vázáni veřejným prohlášením, prokážeme-li, že jsme si ho nebyli vědomi nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, které můžete rozumně očekávat, a
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme Vám poskytli před uzavřením Smlouvy.
 5. Neodpovídáme ovšem v případě, pokud bychom Vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší, a Vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.
 6. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.
 7. Vyskytne-li se na zboží vada, můžete uplatnit právo z vadného plnění („reklamaci“) a požadovat:
  • odstranění vady – podle Vaší volby dodáním nové věci bez vady nebo opravou zboží.
   • Nemůžete si však zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. 
   • My můžeme odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
   • Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám tím nezpůsobili značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který jste zboží koupili.
   • K odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady. 
   • Nepřevezmete-li zboží v přiměřené době poté, co jsme Vás vyrozuměli o možnosti zboží po opravě převzít, náleží nám úplata za uskladnění.
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, a to v těchto případech
   • pokud bychom odmítli vadu odstranit nebo ji neodstranili podle předchozího odstavce,
   • vada se projeví opakovaně,
   • vada je podstatným porušením smlouvy,
   • z našeho prohlášení nebo z okolností by bylo zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 8. Přiměřená sleva podle předchozího odstavce se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a hodnotou vadného zboží, které jste obdrželi.
 9. Pokud je vada zboží je nevýznamná, od smlouvy podle tohoto článku odstoupit nemůžete. 
 10. Odstoupíte-li od Smlouvy podle tohoto článku, Vrátíme Vám Celkovou cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží nebo co nám prokážete, že jste zboží odeslali. 
 11. Právo z vadného plnění nemůžete uplatnit, pokud jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Nemáte také práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, jestliže jsme Vás výslovně ujistili, že zboží je bez vad, anebo pokud bychom vadu lstivě zastřeli.

Způsob uplatnění reklamace Spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto článku se na Vás vztahují, jen pokud jste Spotřebiteli.
 2. Reklamaci lze uplatnit v našem sídle, na adrese uvedené shora.
 3. V reklamaci uvedete název zboží, popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, své jméno a příjmení, a kontaktní údaje, na které je možné Vás kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučujeme telefonní číslo, adresu a e-mail). Doporučujeme též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci zboží. Je vhodné, abyste při reklamaci předložili doklad o koupi zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že zboží bylo zakoupeno od nás. Doporučujeme, abyste nám při uplatnění práva z vady zaslali zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
 4. V případě, že bude podání, kterým reklamujete zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzveme Vás e-mailem zaslaným na e-mail, který jste uvedli v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce zboží, k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy nám doručíte doplněné podání. Pokud své podání nedoplníte nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, budeme reklamaci považovat za neopodstatněnou.
 5. Pokud nám nepředáte reklamované zboží se vším příslušenstvím, vrátíme Vám při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy Celkovou cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství. 
 6. Při uplatnění reklamace Vám zašleme na e-mail písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud u nás uplatníte reklamaci zboží osobně, vydáme Vám potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Stav zboží posoudíme v reklamačním řízení.
 7. Reklamace včetně odstranění vady vyřídíme a informujeme Vás o ní nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce. Můžeme se ale dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 8. O datu a způsobu vyřízení reklamace Vám vydáme potvrzení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení Vám zašleme na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce.
 9. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se projeví u zboží v době 2 let od převzetí zboží. Při koupi použité věci se můžeme domluvit na zkrácení uvedené doby až na 1 rok.  Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, která je kratší než jak je uvedeno v předchozích 2 větách, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu. Pokud jste vytkli vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat.
 10. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 11. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo u nás můžete uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty Vám soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Mimosoudní řešení sporů a informace o dohledu

 1. Pokud jste Spotřebiteli, máte podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz a https://www.coi.cz/informace-o-adr.
 2. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.
 3. K provozování činnosti jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Všechna práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi se řídí právním řádem České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva Spotřebitele dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Případné vzájemné spory mezi Vámi a námi řeší obecné soudy. V případě, že vztah mezi námi a Vámi je vztahem mezi podnikateli vyplývajícím z podnikatelské činnosti, je příslušným soud podle sídla prodávajícího v České republice. 
 3. Prohlašujete, že jste osoba starší 18 let.
 4. Reference v Internetovém obchodě nepoužíváme, proto jsme ani nezavedli žádná opatření k jejich ověřování.
 5. Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 6. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku Internetového obchodu, nejsme odpovědni za nemožnost realizace objednávky.
 7. Ve Smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.