Vinice

Vinice

Její poloha a půda spolu s keři révy jsou pokladem, který každoročně tavíme do blištivých vín omamné vůně. Terroir – jinde ve světě fenomén, u nás popelka. Původ hroznů bude jistě časem u znalých vína velmi důležitý. Dnes se jej snažíme teprve budovat. Je krásné, když za vínem vidíte konkrétního vinaře a je ještě hezčí, když si dokážete představit konkrétní vinorodou trať. A v tom je kouzlo vína, ve spojení člověka s přírodou. Bohužel nejkrásnější a nejromantičtější viniční tratě jsou již dnes bez vinné révy – Zámlýnské a Vígrunty – byly to obtížně obdělávatelné svahy, ale právě z nich víno chutnalo nejlépe. Snad i díky lopotné práci, ze které vzešlo. Mou srdeční záležitostí je stará vinice v trati U Skalky vysazená v roce 1956 otcovým dědečkem – kdo mě znáte delší dobu, víte, že se soustředím hlavně na Frankovku a Modrého Janka z této trati. I když se teprve učím najít správnou cestu k těmto vínům, již nyní je považuji za vlajkové lodě rodinné flotily. Konkurovat této trati může v budoucnu vinice na Lácarech, ale i když již první sklizeň lecos naznačila, budeme si na objektivnější zhodnocení vína z Lácar ještě počkat, zatím se poznáváme.

Nivka u skalky – trať U Skalky
Expozice – jižní
Rozloha – 6120m2
Rok výsadby -1956, 1994,1995,1996, 2009
Vedení – rýnsko-hesenské, 2 kmínky, jeden tažeň
Počet hlav cca 3700
Spon – 1,6×1m, 2×1m
Půda – hlinitá, hlinito jílovitá
Odrůdy
VZ – modrý Janek, MT, Nb, MM, Char, RR,Rb, MP, Svav, Fr, Pa
okrajově – TČ, IO, Slovák, Zw, Rv,
Popis
Vinice má dvě části – stará Nivka se sponem 1,4×1m z roku 1956 je díky dobrému ošetřování a pravidelnému zmlazování ve velmi dobré kondici. Jsou tu zajímavé klony odrůd jako VZ – Modrý Janek, Neuburské, Müller Thurgau, Modrý Portugal, Frankovka, okrajově jsou zastoupeny – Ryzlink vlašský, Irshai Oliver,Tramín červený, Slovák. Vinice je mulčována slámou. Je velmi náročná na ruční práci, ale dává krásná aromatická vína především Neuburské, VZ modrý Janek a Frankovka

Druhá polovina této vinice byla vysazena v letech 1994 -1996 odrůdami Neuburské, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Muškát Moravský, Frankovka, Müller Thurgau, Chadonnay, Svatovavřinecké – okrajově Tramín červený asi 30 hlav, Zwegltrebe asi 15 hlav – kromě Tramínu byli sazenice přímíchany mezi požadované odrůdy nepozorností šlechtitele. Vinice má zatravněná meziřadí. V roce 2009 byla vysazena Pálava 450hlav a Muškát moravský 300 hlav. Tyto aromatické odrůdy byly vysazeny do horších půdních podmínek s těžkou jílovitou půdou na pomalu rostoucí podnoži. Bez problémů dosahují dobrých cukernatostí, ale neztrácejí kyseliny, které jsou velmi důležité pro to, aby právě vína z těchto dvou odrůd zůstala svěží. Většina hroznů z této vinice je určena pro predikátní vína. Vína jsou extraktivní, plná se zajímavým aroma.

 

Padělek po Jarečkovi – trať Padělky
Expozice – jihozápad
Rozloha – 5769m2
Rok výsadby 1974, 2012
Vedení – rýnsko-hesenské, 2 kmínky, jeden tažeň
Počet hlav cca 520
Spon – 1,8×1m
Půda – hlinitojílovitá
Odrůdy
45% VZ, 10% MT, 15% RB, 5% RV, 10% MP, 15% Svav

Popis
Co by kamenem dohodil s malinko odlišnou orientací řádků je vinice otcova stýce, jemuž věk nedovoluje vinici obhospodařovat, tak jsme ji pod svá křídla. Po radikální rekonstrukci keřů v roce 2004 začíná být práce v této vinici zajímavá. Je tu velmi hezké Rulandské bílé. Bez problémů zde dozrávají hrozny do vyšších cukrů i při větším zatížení keřů. Po pozemkových úpravách ukončených v roce 2008 resp. 2009 jsme opustili některé vinice a získali vinice na našich pozemcích v trati Padělky. Nyní zde máme 4 vinice á 10 arů pohromadě a v roce 2012 jsme vysadili 750 hlav rulandského šedého. Přes původní plán o likvidaci původní výsadby jsme se rozhodli, že vinice zachováme a zaměříme se zde na pěstování Veltlínského zeleného a Svatovavřineckého (plánoval jsem tu chardonnay a modrý portugal)Padělek pod Vývozkem – trať Padělky
Expozice – jihozápad
Rozloha – 3960m2
Rok výsadby 2004
Vedení – rýnsko-hesenské, 1 kmínek, jeden tažeň
Počet hlav 1890
Spon – 2×0,8m
Půda – 1/2hlinitá – černozem, 2/2 písčitojílovitá
Odrůdy
250 MP, 250 CM, 400 Fr, 350 RB, 350 Char, 300 RR
Popis
Nejmladší vinice, kterou jsme vysadili těsně před vstupem do EU v roce 2004  Tuto vinici vlastnili celé generace mých předků, v roce 1984 byla původní vinice s vedením na hlavách zlikvidována a pole přešlo do opatrování ZD, kde bylo přiděleno k užívání jinému nájemci. V roce 2003 jsem pozemek koupil od strýce, vypověděl nájemní smlouvu a žačal připravovat výsadbu. Nesnažil jsem se experimentovat s odrůdami a posílil jsem odrůdy, které již máme s vyjímkou Cabernetu Moravia. Po počátečním experimentu s černým úhorem, kdy docházelo k velké erozi půdy, byla vinice, jako všechny ostatní, zatravněna. Kromě zahrad je to nejníže položená vinice a občas tu zlobí mráz.Zahrada – trať Zahrady
Expozice – jižní
Rozloha – 600m2
Rok výsadby  2003, 2004
Vedení – rýnsko-hesenské, 1 kmínek, jeden tažeň
Počet hlav cca 400
Spon – 2×0,8m
Půda – těžká černozem
Odrůdy
85% Zw, 15% Rb
Popis
V roce 2004 bylo v zahradě rodinného domu vysazeno Zweigeltrebe – byla zvolena odrůda odolnější vůči mrazu, kvůli velmi nízké poloze vinice a mám s ním své plány nechte se překvapit. (v roce 2005 mi všechny hrozny z vinic v zahradách sežrali špačci, takže bylo překvapení spíš na mé straně. V roce 2007 nejpostiženější vinice jarním mrazem). Sklizeň z roku 2007 byla velmi pěkná cukernatost Zw 21,5°NM. Bohužel, jak se ukazuje, Zw má v této těžké půdě problémy a řada hlav hyne. Uvažujeme o zrušení této vinice.Lácary – trať Lácary
Expozice – jižní
Rozloha – 2800m2
Rok výsadby 1950-2012
Vedení – rýnsko-hesenské, 1 kmínek, jeden tažeň a jeden čípek
Počet hlav se každý rok výzmnamě mění  – cílový stav 6900
Spon – 1,5×1,1m, 1,1×1,1m a 1,9,×0,75m
Půda – lehká záhřevná půda
Odrůdy
MM,  RR ,  VZ,  RB,   Svav,  Zw, CM, Sg, FR
Popis
Koncem ledna 1997 jsem se dozvěděl, že jeden ze sousedů kvůli zdravotnímu stavu nabízí k prodeji vinohrad v nejlepší kobylské poloze na kopci Lácary. Nejlepší kobylská poloha…vrtalo mi to hlavou a tak jsem si říkal, že by nebylo marné chopit se příležitosti. Navíc vím, že ten pán se o vinici vždy s láskou staral. Pro sebe jsem si stanovil pravidla, která rozhodnou, jestli do toho půjdu nebo ne. 1.podobná odrůdová skladba jakou již mám, 2. vinice bude mít do 700 hlav, 3. půjde aspoň částečně obdělávat traktorem. Zajel jsem se podívat na místo samé, ale bez větších znalostí polohy jsem ji neobjevil. Musel jsem se zeptat tedy paní domací. Mé obavy se naplnily – vinice se strojem obdělávat nedá kůli velmi úzkým řádkům 1,5 -1,35m, počet hlav 1740. Váhal jsem. Mnoho z mých podmínek splněno nebylo. Snad jen ta odrůdová skladba. Proběhla rodinná rada a nakonec jsem ji vzal pod naše křídla…..a víte proč? Ta poloha je kouzelná. Jaká vína nám hrozny z Lácar dají teprve uvidíme. Dnes již mohu říci, že vína jsou velmi zajímavá, ale jejich podrobnější hodnocení přineseme za několik let. Ve vinici už je vykonáno hodně obrozovací práce. Kvůli lepšímu obdělávání byl vyklučen jeden řádek. Ani jsem netušil, že ji tím udělám tak dobře identifikovatelnou z velké dálky. Udělal jsem dobře, že jsem ji koupil. Na jaro 2009 je plánovaná výsadba 700 keřů Caberntu Moravia. Po více než roce, musím potvrdit, že má neopakovatelnou atmosféru a je docela možné, že se v budoucnu stane vlajkovou lodí našeho vinařství. Po ukončení pozemkových úprav kupujeme několik sousední pozemků ležících ladem a po náročném zúrodňování a pozemních úpravách pokračujeme ve výdsadbě 700 VZ, 700Sg, 650 Rb (2011), 700 Fr (2012), 600 MP, 700 RV (2013)

fotky doplním

Odrůdy

Odrůdy révy vinné

Chtěl bych se také vyjádřit k jednotlivým odrůdám, sdělit své zkušenosti s pěstováním, výrobou a degustováním. Samotný popis jednotlivých odrůd je na mnoha internetových stránkách třeba na www.wineofczechrepublic.cz a je proto podle mne zbytečné jej opět opisovat. Během dvou let bych na tomto místě rád vybudoval fotogalerii s jednotlivými fenofázemi každé naší pěstované odrůdy.

Hlavní odrůdy našich vinic, co do počtu keřů jsou :

Veltlínské zelené 21%, Muškát moravský 8%, Ryzlink rýnský 8%, Neuburské 8%, Rulandské bílé 17%, Pálava 9%, Chardonnay 7%, Sauvignon 10%,Ryzlink vlašský 12%, Müller Thurgau 7% z bílých odrůd.

Svatovavřinecké 18%, Cabernet Moravia 19%, Frankovka 26% , Modrý Portugal 26%, Zweigeltrebe 8% z červených.

Nacházíme se v období, kdy naše vinařství probíhá zásadní rekonstrukcí a týká se to i odrůdové skladby ve vinicích. Kvůli pozemkovým úpravám jsme o některé vinice přišli, jiné jsme vzali zpátky, něco budeme klučit, něco sadit.

Nově jsme vinice osázeli odrůdami v roce 2011 – Veltlínem, Rulandským bílým, Sauvignonem, 2012 – Frankovkou a Rulandským šedým, v roce 2013 Modrým Portugalem a Ryzlinkem vlašským, nyní bude následovat klučení starých vinic na Lácarech a minimálně dvouletá pauza, před výsadbou ryzlinku rýnského a Merlotu. Tento čas využije na podsadby a dopěstování mladých vinic do plodnosti.

Každá odrůda v naší odrůdové skladbě má svůj smysl. O něm zase někdy příště.